ljekovitamockurana7

Menu

Kuće i zapisi

Kuce u kojima se nalaze hamajlije i cini sihr

Onaj ko se oslanja na nekoga mimo Allaha, ko trazi podrsku (k)od nekog drugog umjesto od Allaha, ko priziva nekoga drugog pored Allaha i ko vjeruje da mu korist ili stetu donosi neko drugi a ne Allah, taj je pocinio veliki grijeh, zapleo se u sirk (idolatriju) i udaljio se od Allahove milosti.

Sirk je najveci grijeh, grijeh koji se ne prasta osim ako se njegov pocinioc iskreno pokaje i povrati islamu. Takav nije dostojan drustva meleka milosti.

Uzviseni Allah kaze: ''Allah nece oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit ce manje grijehove od toga, kome On hoce. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim cini, izmisljajuci laz, grijeh veliki.''

''Musrik poredi Allaha sa stvorenjima i time narusava opsti red u svemiru koji svakim svojim atomom ocituje jednocu Stvoritelja. Na vjeri u Allahovu jednocu su sazdana nebesa i Zemlja, zbog nje se pokrece dzihad, onaj ko je rusi se ubija, ona je Allahovo pravo kod svih stvorenja, samo njome se moze spasiti Dzehennema, ona je kljuc Dzenneta, ona je cvrsto uze koje onoga ko ga se uhvati vodi ka Allahu… i na temelju nje je jedan sretan a drugi nesretan…s.''

Sirk se moze pociniti na razne nacine. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Sirk se uvlaci laganije no topot mrava u tamnoj noci po tvrdom kamenu''.

U sirk spada:

- Vjerovanje da korist pridonosi i stetu otklanja neko drugi umjesto Allaha.

- Upucivanje dove nekome drugom a ne Allahu.

- Prinosenje zrtve u ime nekog drugog umjesto u ime Allaha.

- Zavjet nekome drugom umjesto Allahu.

- Trazenje oslonca od nekog drugog a ne od Allaha.

- Obavljenje tavafa oko neceg umjesto oko Kjabe.

- Pravljenje sihra.

- Trazenje pomoci od onih koji proricu sudbinu i gledaju u zvijezde.

- Nosenje hamajlija.

- Trazenje beriketa od kamena, drveta i sl.

U sirk, takodjer, spada pretvaranje pri cinjenju dobrih djela, kao sto to Uzviseni Allah kaze: ''Ko zudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka cini dobra djela i neka, klanjajuci se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga! Tj. neka dobra djela ne cini zato da bi se nekome pokazao dobrim.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upozorio muslimane na opasnost vjesanja necega na djecu s ubjedjenjem da ih to cuva. U tome nema nikakva dobra. To ih nece sacuvati od zavidnosti i uroka. Sve je to u Allahovim rukama.

Musliman se u potpunosti predaju Allahu. Na Njega se samo trebaju oslanjati. Sebe i stanje u kome se nalaze trebaju popravljati Kur’anom i Sunetom a hamajlije sa svoje djece pokidati i pobacati, jer u svemiru se nista ne moze desiti bez Allahog odredjenja i dozvole. Uzviseni Allah kaze: ''… a vi cete htjeti samo ono sto Allah hoce''.

Ebu Hurejre, r.a., kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ko ode vracu ili gataru i povjeruje ono sto mu on kaze, taj je zanijekao ono sto je objavljeno Muhammedu''.

Onaj ko od vidovnjaka trazi znanje, takvome je uskraceno veliko dobro. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Onaj ko proricatelja buducnosti nesto upita pa mu povjeruje, namaz mu nece biti primljen cetrdeset dana''.

Ebu Hurejre, r.a., kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Onaj ko ode vracu i povjeruje mu ono o cemu ga obavijesti, ili obavi odnos sa zenom u vrijeme mjesecnog pranja, ili odnos sa zenom ima otpozadi, taj nema nista s onim sto je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s.''.

Ibn ‘Abbas, r.a., prenosi hadis: ''Onaj ko do znanja dodje putem zvijezda taj je usvojio dio vradzbine i vradzbina se povecava s povecanjem tog znanja.''

Ebu Hurejre, r.a., kaze da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ''Klonite se sedam uprostavajucih grijeha''. Rekose: ''O Allahov Poslanice, a koji su to grijesi?'' On rece: Sirk Allahu, sihr, ubistvo na pravdi Boga, jedenje kamate, jedenje jetimskog imetka, dezerterstvo na dan borbe, potvaranje cestitih i bezazlenih mu’minki''.

Hafiz b. El-Hadzer kaze: ''Pod zabranjenim znanjem do koga se dolazi putem zvijezda se misli na tvrdnju nekih da poznaju buducnost, kao npr. kada ce pasti kisa ili pak, puhati vjetar, i sl. i to na temelju kretanja zvijezda, njihovog medjusobnog priblizavanja, udaljavanja i pojavljivanja u odredjenim vremenima. Znanje o svemu tome je kod Allaha i niko ga drugi ne posjeduje. A sto se tice naucnog pristupa astronomiji na osnovu kojeg se zna izlaz Sunca, strana svijeta, duzina noci i dana, to ne spada u zabranjeno znanje. A Allah najbolje zna.''

El-Mugire, r.a., prenosi: ''Onaj ko trazi da bude zigosan (vatrom) ili trazi da mu se cini rukijja taj se ne oslanja na Allaha''.

Sejh El-Albani kaze: ''Hadis ukazuje na pokudjenost zigosanja vatrom zato sto to predstavlja mucenje, a trazenje neislamske rukijje zato sto ona predstavlja oslanjanje na nekoga ko nije u stanju pomoci mu. Upravo zato se kaze da u osobine onih koji ce u dzennet uci bez svidjanja racuna spada oslanjanje na Allaha, odbacivanje neislamske rukijje, zigosanja vatrom i gatanja uz pomoc ptica.

Ukbe b. ‘Amir, r.a., kazuje da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., dosla skupina ljudi. Od devetorice je prihvatio prisegu (bej’at) a odbio jednog od njih. ''Allahov Poslanice''- rekli su – ''prihvatio si prisegu devetorice a ovog si odbio!'' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: ''Na ovom ima temima''. Covjek je zavukao ruku u haljine i strgao temimu. Nakon toga je Poslanik, s.a.v.s., prihvatio njegovu prisegu, i tom prilikom rekao: ''Onaj ko objesi temimu taj je pocinio sirk''.

Ensarija Ebu El-Besir kazuje da je putovao s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., kada je naredio izaslaniku da ni jednu hamajliju ne ostavi na devi, nego da ih sve potrga''.

Ali b. Ebi Talib, kaze: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je poucio cetvoro:

Allah je prokleo onoga ko zrtvu prinese u ime negog drugog a ne u Allahovo ime,

Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje,

Allah je prokleo onoga ko utociste pruza onome ko u vjeru unosi novotarije,

Allah je prokleo onoga ko mijenja Allahove zakone na Zemlji.''

Ajeti koji ukazuju na neosnovanost nosenja hamajlija:

''Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne moze otkloniti, a ako ti zazeli dobro, pa - niko ne moze blagodat Njegovu sprijeciti; On njome nagradjuje onoga koga hoce od robova svojih; On prasta i milostiv je.\' Imam En-Nesefi kaze: ''Ovim ajetom se dokida svako oslanjanje osim oslanjanja na Allaha…''.

Uzviseni Allah u govoru o Ibrahimu, a.s., kaze: \'A da li ste razmisljali\' – upita on – \'da su oni kojima se klanjate vi, i kojima su se klanjali davani preci vasi, doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova, koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim, lijeci.'' ''I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: \'Mene je nevolja snasla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!\' – odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, miloscu Nasom, celjad njegovu i uz njih jos toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.''

Ajeti koji ukazuju na neosnovanost proricanja sudbine:

''U Njega su kljucevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna sta je na kopnu i sta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti iceg svjezeg niti iceg suhog, niceg sto nije u jasnoj Knjizi.'' ''Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo On spusta kisu i samo On zna sta je u matericama, a covjek ne zna sta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sva zna i o svemu je obavijesten.'' ''Reci: \'Niko, osim Allah, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna sto ce se dogoditi; i oni ne znaju kada ce ozivljeni biti.''

''Ja vam ne kazem: ’U mene su Allahove riznice’ – niti: ’Meni je poznata buducnost’ – niti kazem: ’Ja sam melek’.'' ''Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne moze otkloniti, a ako ti zazeli dobro, pa - niko ne moze blagodat Njegovu sprijeciti; On njome nagradjuje onoga koga hoce od robova svojih; On prasta i milostiv je.'

Nesrece kojima je izlozen onaj ko nosi hamajliju:

1. Uskracena mu je Allahova paznja te postaje obicnom igrackom u rukama sejtana, jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: ''Onaj ko se veze za nesto on tome biva i prepusten''.

2. Iman onoga ko nosi hamajliju je manjkav i takva osoba je jadna i bijedna.

3. Sejtan mu se mijesa u zivot, dosaptava mu i nanosi mu bol.

Neke od steta uzrokovane sihrom i vidovnjastvom:

1. Sihr i proricanje sudbine su teski grijesi koji ruse vjeru.

2. Ovozemna kazna za onoga ko pravi sihr je smrt.

3. Dobra djela sihirbasa i onoga ko trazi da se sihr pravi su bezvrijedna.

4. Onaj ko vjeruje proricateljima sudbine, taj je zanijekao ono sto je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s.

5. Sihirbaza proklinje Uzviseni Allah.

Prizivanje u dovu nekoga drugog umjesto Allaha:

Uzviseni Allah kaze: ''Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji ce biti muceni!''

''I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve ce, osim Njega, propasti! On ce suditi, i Njemu cete se povratiti!''

Ibn ‘Abas, r.a., kaze: ''Najbolji ibadet je dova''. Potom je proucio ajet: ''Gospodar vas je rekao: \'Pozovite Me i zamolite, Ja cu vam se odazvati!''

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: ''Dova je ibadet''. ''Allahu nista nije draze od dove''.

Dove svoje samo Allahu upucujemo. Samo Njega prizivamo jer je prizivanje drugih neoprostivi sirk. Na Allaha se oslanjajmo, od Njega pomoc trazimo, a divan je On oslonac i pomagac. Takav postupak nam donosi srecu i privlaci u nase drustvo meleke milosti.

Salih Hadzic

FaLang translation system by Faboba