ljekovitamockurana7

Menu

Liječenje uroka

Lijecenje uroka

Postoji nekoliko nacina lijecenja uroka, spomenut cu slijedece:

Prvi nacin: Kupanje onoga ko je urekao
Ako je osoba koja je urekla poznata, onda se od nje trazi da se okupa te se tom vodom ureceni polije otpozada, i Allahovom, dzelle sanuhu, voljom ce ozdraviti.
Od Ebu Umame ibnu Sehla ibnu Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ''Moj otac Sehl kupao se u Harri (jednoj dolini Medine). Skinuo je svoj ogrtac, dok je Amir ibnu Rebia gledao u njega. Sehl je bio jako bijele puti i lijepe koze. Amir je rekao: ''Do danas nisam vidio ovako lijepu kozu ni kod pokrivene djevice.'' Istog momenta Sehla je uhvatio zestok bol. Obavijestili su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom bolu: ''Ne moze podici glave - rekli su: ''Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih upita: ''Sumnjate li na koga?'' ''Na Amira ibnu Rebi'u'', odgovorise. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je pozvao i strogo mu se obratio: ''Radi cega to ubijate svoju bracu? Sto ga nisi blagoslovio? Operi se za njega.'' Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod kosulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio.''[22]
U pogledu toga sta se podrazumijeva pod rijecima ''ispod kosulje'' ucenjaci su se razisli: Neki su misljenja da je to dio tijela, neki da je spolni organ, neki bedro, jer je na njemu svezana kosulja.

Opis pranja
Ibnu Sihab Ez-Zuhri, radijallahu anhu, rekao je: ''Nasi ucenjaci opisuju pranje na ovaj nacin: Osobi koja je urekla se dadne posuda s vodom u koju on stavi ruku, uzme malo vode i ispere usta te to ispljune u posudu. Poslije toga opere lice u posudi. Zatim stavi lijevu ruku u posudu i iz nje sipa na desnu saku jedan puta. Zatim desnom rukom polije po lijevom laktu, onda lijevom rukom polije desnu nogu a desnom rukom polije lijevu nogu. Lijevom rukom ce politi desno koljeno a desnom lijevo. Svu ovu vodu uhvatiti u posudu, a zatim unutrasnji dio kosulje umociti u nju ali da se pri tome posuda ne spusta na zemlju. Ova voda se polije po glavi urecenog. To se ucini jednim potezom otpozada.''[23]
Propis pranja osobe koja je urekla
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Urok je istina i da je nesto preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je urok, pa ako se od nekog od vas zatrazi da se opere, neka to ucini.''[24]
2. Od Aise, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: ''Osobi koja je urekla naredivano je da se abdesti i da se tom vodom opere ureceni.''[25]
Iz ova dva hadisa, kao i drugih njima slicnih, se uzima dokaz za abdest ili pranje onoga ko je urekao radi urecenog.

Drugi nacin: Staviti ruku na glavu urecenog i reci:
''Bismillahi erkike, Allahu jesfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu jesfike.''[26]
(U ime Allaha ti ucim rukju, Allah te izlijecio od svake bolesti koja te uznemirava, i od svake zavidljive duse i od uroka, Allah te izlijecio.) Ovo ponoviti tri, pet, sedam ili devet puta.

Treci nacin: Staviti ruku na glavu urecenog i reci:
''Bismillahi jubrike, min kulli dain jesfike, ve min serri hasidin iza hasede, ve min serri kulli zi ajnin.''[27]
Ponoviti pet ili sedam puta.

Cetvrti nacin: Staviti ruku na glavu urecenog i reci:
Allahumme rabben-nasi ezhibil be'se vesfi entes-Safi la sifae illa sifauke sifaen la jugadiru sekamen.
(Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izlijeci, Ti si Lijecnik. Nema lijeka pored Tvoga, izlijeci lijekom poslije kojeg se bolest ne vraca). Ponoviti sedam puta.

Peti nacin:
Staviti ruku na mjesto bola i prouciti slijedece sure: El-Ihlas, El-Felek i En-Nas po sedam puta.

Sesti nacin:
Pripremiti posudu sa vodom, prouciti na nju El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i reci: ''Allahumme raben-nasi, ezhebil be'se vesfi entes-Safi, la sifae illa sifauke sifaen la jugadiru sekamen.'' (Tri puta)
''Bismillahi erkike, Allahu jesfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu jesfike.'' (Tri puta)
Nakon toga isprazniti posudu na glavu urecenog jednim potezom sazada, tako da voda dohvati citavo tijelo. Allahovom ce voljom ozdraviti.
Neka je hvala Allahu. Nema snage niti moci osim kod Allaha.

Hadisi koji su korišćeni

[1] Možete naći podrobnu studiju o uroku u djelu ''Ajnul-hakk'' od Ahmeda ibnu Abdurrahmana Eš-šumejmirija. Iz nje sam prenio neke citate u ovom poglavlju. Obratite se na ovo djelo - veoma je korisno.
[2] Tefsir Ibnu Kesir: 2/485.
[3] Tefsir Ibnu Kesir: 4/410.
[4] El-Buhari: 10/203 i Muslim u ''Es-Selamu'' - poglavlje o medicini.
[5] Ibnu Madže 3508, a El-Albani je za njega rekao da je sahih u ''Sahihul-Džami''' 951.
[6] Tj. kada neko od nas urekne nekoga, pa mu taj dođe i zatraži da se abdesti ili okupa, da bi se ovaj poprskao tom vodom kako bi prestao urok, učinite to. (To je jedan od načina uklanjanja uroka).
[7] Prenosi ga Ahmed 6/438 i Et-Tirmizi: 2059, ocjenjen je kao hasen-sahih a El-Albani je u ''Džami'u'' rekao da je sahih: 5662.
[8] Prenose ga Ahmed i Ebu Ja'la a El-Albani je u Džami'u rekao da je sahih, br.1677.
[9] Prenose ga Ahmed, Et-Taberani, i El-Hakim, a El-Albani je rekao da je hasen u ''Es-silsiletus-sahiha: 1250)
[10] Prenosi ga Ebu Nu'ajm u ''El-Hilje'' a El-Albani je u ''Sahihul-Džami'u'' rekao da je hasen: 4023)
[11] Prenosi ga El-Buhari u ''Et-Tarih'' a El-Albani je u ''Sahihul-džami'u'' rekao da je hasen 1217.
[12] El-Buhari: 10/170 i Muslim 2195.
[13] Muslim: 2196 u ''Es-Selamu''.
[14] El-Buhari 10/171 i Muslim: 97.
[15] Muslim u ''Es-Selamu'' 2198.
[16] ''Fehtul-Bari'' 10/200.
[17].El-Buhari: 6/248 i Muslim: 2233.
[18] ''Zadul-mead'':4/165, skraćena verzija.
[19] Obrati se na djelo ''El-'ajnu hakk'' str. 28
[20] Et-Tirmizi 2059 u ''Et-Tibb'' pod ocjenom hasen. Ibnu Madže 3511, a El-Albani je u ''Sahihu Ibni Madže'' rekao da je sahih: 2830.
[21] El-Buhari: 10/171 i Muslim 2197.
[22] Prenose ga Ahmed, En-Nesai, Ibnu Madže, Malik, a El-Albani je u ''Sahihul-Džami'' rekao da je sahih 3908.
[23] Vidi ''Es-Sunen'' od El-Bejhekija 9/202.
[24] Prenosi ga Muslim 5/32.
[25] Ebu Davud, br. 3880 sa sahih senedom.
[26] Muslim: 2186.
[27] Muslim: 2186.

Liječenje uroka može se podijeliti na dva načina: osnovno ili temeljno liječenje, koje je preneseno do Poslanika, saws, i metode liječenja odnosno otklanjanja uroka koje su kasnije bile rezultat idžtihada islamskih učenjaka. Prvo čemo navesti o objasniti osnovno ili temeljno liječenje uroka.

1) Ako je poznata osoba koja je urekla, od nje će se na lijep način tražiti da se okupa ili abdesti. Dakle urokljivac se može okupati, a zatim će se sa tom vodom urečeni politi otpozada i Allahovom voljom će doći do izlječenja. Ili da se traži od osobe koja je urekla, da se abdesti te da voda koja padne sa dijelova tijela prilikom abdesta, da se sakupi i da se njome urečeni polije po glavi i otpozadi i da se napije.

Prilikom pranja tijela, urokljivac će oprati: lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrati se ispod košulje, i zatim će se urečeni posuti otpozada. Ovako je naredio Poslanik, saws, Amiru b. Rebi'a da uradi kada je urekao Sehla b. Huzejfu, r.a.

Iz navedenog vidimo da se urokljivac može čitav okupati, ili samo abdestiti ili oprati neke dijelove tijela, bilo kako bilo svaki od ovih načina su ispravni i djelotvorni uz Allahovu volju, a glavna poenta jeste da se urečeni sa ovom vodom okupa, ili polije otpozada i da se napije te vode. Znači ovo je način liječenja veoma efikasan i lahak, ako se zna ko je urekao i ako dotična osoba pristane da se okupa ili abdesti za bolesnika.

2) Liječenje uroka rukjom – Ako se ne zna osoba koja je bolesnika urekla, onda se pristupa učenju rukje, odnosno određenih Kur'anskih sura i ajeta, te dova koje su prenesene od Poslanika, saws, ispravnim putem. Rukja se koristi na više načina:

a) Da se rukja uči direktno nad bolesnikom, odnosno ako je muškarac stavi se ruka na glavu oboljelog ili na mjesto gdje osjeća bol, a ako je žena, onda to nije dozvoljeno i tada sa ženom mora da bude neko od mahrema (o ovome ćemo kasnije).

b) Ili da se rukja prouči na vodu ili maslinovo ulje, gdje će se sa uljem bolesnik mazati a vodu će piti i sa njom se kupati.
Sad ćemo samo ukratko objasniti način liječenja i pripremanja terapije u ova dva prva osnovna slučaja.

- Prvi slučaj kada se zna osoba koja je urekla i ako pristane da se za bolesnika okupa, je najjednostavniji i najbrži način otklanjanja uroka uz Allahovu volju, i to nije neki veći problem. Znači ako je osoba se okupala ili abdestila, ti češ ili neko drugi za tebe posudom pohvatati tu vodu, te ćeš se te vode napiti i sa njom se okupati počevši od glave i otpozadi, i nakon toga če doći do izlječenja uz Allahovu pomoć.

- Drugi način je ako se ne zna ko je urekao bolesnika, onda se pristupa učenju rukje nad bolesnikom. Tokom učenja mogu se javiti a uglavnom se i javljaju slijedeći simptomi:

a) Mnogo zijevanja i javljanje suza
b) Pospanost i želja za spavanjem.
c) Osječaj utrnutosti i ukočenja u čitavom tjelu ili desnom ili lijevom strani.
d) Tijelo se počinje znojiti pogotovo čelo i leđa.
e) Dolazi do mučnine i povračanja, a uglavnom izlazi providna tekučina, poput bjelanceta iz jajeta, i ovo je razlika kod povračanja onoga ko je opsihren i onoga ko je urečen, jer kod opsihrenih osoba ono što se povrati je uglavnom vruče i nije bezbojno, dok je kod urečenih osoba ta tekučina providna i bezbojna.

f) Bolovi u stomaku, proljev ili izlučivanja iz matrenice kod žena.
g) Izlučivanje pljuvačke i pjene na usta u velikoj količini.
h) Podrigivanje.
i) Ponekad uročeni osječa potrebu za plačom.
j) Jaka hladnoča u sljepočnicama.
k) Svrabež na tijelu ili jednom od njegovih dijelova.
l) Povečano udaranje i rad srca.
m) Temperatura u tijelu i urečeni kao da osjeća da mu ta vručina izlazi kroz jagodice prstiju.
n) Žmirkanje kapcima i trljanje očiju.
o) I ponekad se desi krvarenje iz nosa te čest odlazak u w-c radi male nužde.

Uglavnom, kao što je i očekivati ne pojavljuju se uvjek svi ovi simptomi prilikom učenja rukje, nego samo neki od njih ili dobar dio, na osnovu kojih liječnik zaključi da se radi o uroku, starijem, novijem, težem....

Najbolje je nakon proučene rukje, pogotovo ako se radi o starijem i težem uroku, da se bolesniku propiše terapija. Terapija se sadrži od toga da se na čistu vodu i maslinovo ulje prouči rukja, sa nijjetom izlječenja i otklanjanja bolesti ili štete od bolesnika. Naučenu vodu če bolesnik piti i sa njom se kupati, a sa maslinovim uljem će se mazati. Jedan od najefikasnijih načina korištenja ove terapije je slijedeći:

Uzeti posudu u koju može stati oko 5 litara vode (može i više a i manje, ali ovo je neka sredina) i na nju se prouči rukja koju ćemo kasnije inšaAllah navesti. Zatim se uzme od jednog do dva litra maslinovog ulja i na to se ulje takođe prouči rukja. Vodu piti tri puta u toku 24 sata (tri čaše, ujutro, poslije ikindije i pred spavanje), i kupati se sa vodom svaka dva ili tri dana, tako što će bolesnik napuniti pola kade vode obične, zatim će u nju sasuti dvije čaše naučene vode, zatim će u vodi staviti morske mirisne soli (ona dođe u boji sa raznim mirisima, mirisom ruže, jasmina) zatim doda lotosovog lista sitno usitnjen.

Sve to dobro izmješa, a zatim uđe u kadu i u njoj će biti 15- minuta, ali da nekoliko puta svoje tijelo čitavo potopi u vodu i da na kraju se okupa sa tom vodom počevši od glave, a da bolesnik i dalje sjedi u kadi. A maslinovo ulje, sa njim će se bolesnik tri puta mazati u toku 24 sata, ujutro, poslije ikindije i pred spavanje. Tokom terapije bolesnik treba najmanje da klanja pet dnevnih namaza, da sluša učenje sure Al-Baqare ili da je uči ako zna (jer to je bolje), da se pridržava jutarnjeg i većernjeg zikra, da se kloni grijeha, kao što je slušanje muzike, čuvanje pogleda od nemoralnog sadržaja, te moliti Allaha da ga izliječi.

Tokom terapije nakon nekoliko dana, bolesnik će početi osječati hladnoću, pa vručinu (ili obrnuto), javljanje suza, nemoć, često mokrenje, povračanje ili nagon za povračanjem, pojava fleka ili bubuljica na tijelu, ružni snovi, glavobolja i drugi simptomi koji se pojave kao rezultat terapije, što zavisi od jačine uroka i broja osoba koje su urekle bolesnika. Što se tiče kupanja sa ovom vodom, može se osoba kupati u bilo koje doba dana.

Takođe može se rukja naučiti i na med, pa da bolesnik uzima zajedno sa naučenom vodom, znači jednu kašikicu meda staviti u čašu sa vodom te popiti. Još jednom ponavljam, da bolesnik prilikom korištenja terapije, ne smije samo da se osloni na to:“ja pijem i kupam se naučenom vodom i ja se redovno mažem naučenim maslinovim uljem, ja ču ozdraviti“, ovo je pogrešno razmišljanje, nego pored terapije, bolesnik treba da se drži slijedećih uputa:

- Klanjanje pet dnevnih namaza, a po mogučnosti u džamiji u džematu, a pogotovo sabah i jaciju.
- Svakodnevno učenje Kur'ana ili njegovo čitanje ako bolesnik ne poznaje arapsko pismo.
- Svakodnevno slušanje učenja Kur'ana ili određenih sura koje mu liječnik propiše, a pogotovo slušanje i učenje sure Al-Baqare.
- Redovno učenje jutarnjeg i večernjeg zikra.
- Odmaknuti se od griješenja, kao što su psovka, slušanje muzike, gledanje nemoralnog sadržaja, ogovaranje, prenošenje riječi......

- Posvetiti pažnju učenju svaki dan što više Ajetu-l-Kursije ili njeno slušanje sa kasete.
- Što više učiti svaki dan sure El-Felek i En-Nas, jer su one i lijek i zaštita kako od uroka tako od sihira i mesa.
- Poslije klanjanja svakog farza pročiti po jednom sure: Ihlas, El.Felek, En-Nas i Ajetu-l-Kursiju, a poslije sabaha i akšama po tri puta, i ovo je veoma važna i velika stvar, jer bolesnik ako se ovoga bude držao on svaki dan će proučiti po devet puta svaku od ovih sura (a 45. puta ukupno) što je veoma bitno za zaštitu protiv uroka ali i za njegovo uništenje.
- Bolesnik treba što više da Allahu upučuje dove da ga izliječi.

Liječenje uroka na osnovu idžtihada islamskih učenjaka koje je rašireno danas u narodu

Ovdje ćemo spomenuti nekoliko načina, koji su u biti slični, ali su se pokazali uz Allahovu pomoć i volju veoma efikasni za skidanje djelovanja uroka. Dakle, ako bolesnik traži od osobe koja ga je urekla da se za njega okupa (znači ako je siguran da ga je ona urekla ili ako ima opravdane sumnje), i ako dotična osoba to odbije, onda bolesnik pored rukje koja se nad njim prouči i pored terapije koju bude koristio u procesu liječenja (jer je ovako bolje) uraditi će slijedeće:

a) Kada mu dotična osoba dođe u goste ili na kafu ili na čaj ili sok, bolesnik neće oprati šoljicu, fildžan ili čašu iz koje je urokljivac pio, nego će kada on ode popiti šta je ostalo iza njega. Ako ne ostane ništa, on će nadosuti malo vode i onda sve to popiti. Poslije ovoga će se bolesnik bolje osječati.

b) Bolesnik će isto od sumnjive osobe uzeti bilo šta što dolazi u kontakt sa njegovim tijelom: nakon što popije kafu, čaj ili sok, ostavit će šoljicu, findžan, čašu, ili nakon što jede kod njega, ostavit će njegovu kašiku ili vilicu (znači neće ništa od ovoga prati), zatim će uzeti oko 5 litara vode, i u tu vodu će staviti predmet koji je urokljivac koristio. Nakon toga će se bolesnik sa tom vodom okupati čitavo tijelo ili posuti se otpozadi i neka se jednom napije te vode. Poslije kada izađe iz kupatila, osječat će nemoć, hladnoću ili vrućinu, slabost ili bol u galvi. Uglavnom sve što bude osječao bolesnik kada izađe iz kupatila, a nije osječao prije nego što je ušao, je posljedica korištene vode. Ovo bolesnik može ponoviti i više puta, jer se urok može vratiti, ako se bolesnik ne pridržava zaštite.

c) Isto tako, ako je u mogučnosti bolesnik će uzeti jedan dio odjeće koju koristi urokljivac (ako se ne pristane okupati, možda će pristati da ti da neki dio odjeće), kao što je :maramica, kapa, majica, košulja, i sa odjećom će se isto uraditi, znači odjeća će se staviti u vodu, a zatim će se bolesnik okupati sa tom vodom i napiti.

d) Takođe bolesnik može uzeti ostatke hrane koje su ostale iza sumnjive osobe, kao što je komad hljeba, mesa, ogrizak od nekog voća, i to će takođe staviti u vodu i sa njom se okupati.

e) Ako nije uspio uzeti nešto od urokljivca, niti ostatke hrane, niti neku odjeću, niti posudu iz koje je pio ili jeo, bolesnik može uzeti mokrom salavetom ili maramicom nakon što to urokljivac dirne svojom rukom trag sa brave (šteke) od vrata, trag sa kljućeva, brave sa auta, mjesta na kojem je sjedio i bilo šta da dodirne svojom rukom, a može se uzeti trag. Bolesnik će nakon toga uraditi isto, salavetu ili maramicu će staviti u vodu, a zatim se sa tom vodom okupati.

Svi ovi načini su isprobani i uz Allahovu volju su dali dobar rezultat u skidanju uroka. Možda će se neko zgaditi i reči, kako da popijem vodu u koju sam stavio, šoljicu od kafe??? Kao prvo to nije otrovno i neće ti ništa biti, kao drugo zamisli da je to samo kao neki jako gorki sirup koji moraš popiti.

A nakon pijenja vode ili kupanja sa njom, bolesnik može osječati slijedeće simptome:

3) Proljev
4) Potištenost i agoniju
5) Svrabež na tijelu.
6) Odmornost i dubok san u noći.
7) Pojava bubuljica i prištića na tijelu.
8) Osječaj lakšeg disanja.
9) Pjačavanje bola na mjestu gdje je i prije bolilo, stim da ovo če samo kratko trajati i to je dokaz da je lijek djelovao uz Allahovu volju.

Ajeti, sure i dove koje se uče nad bolesnikom i koje se uče na vodu, maslinovo ulje i med (odnosno rukja za liječenje uroka)

Sa nijjetom izlječenja i otklanjanja nevolje od bolesnika uz Allahovu pomoć i dozvolu, sa čvrstim osloncem na Allaha Uzvišenog, da samo on daje lijek, a da su Kur'anske sure i ajeti samo sredstvo, liječnik če staviti bolesniku ako je muškarac svoju desnu ruku na glavu ili mjesto gdje ga najviše boli, dok sa ženom ovo neće i ne smije uraditi, nego će osim što mora biti šerijatski obučena biti sa svojim mahremom (muž, otac, sin, brat.....) a između liječnika i žene će biti paravan, stim da povremeno liječnik može sklonuti paravan da vidi eventulane simptome na njenom licu. A kad bude učio ovu rukju na vodu, svoja će usta približiti posudu u kojoj je voda i sa nijjetom izlječenja će učiti sa blagim i čestim puhanjem u vodu. Isto tako će postupiti i sa maslinovim uljem i medom.

Prvo če liječnik proučiti slijedeće dove koje su prenesene od Poslanika, saws:

1) Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli da'in ju'zike ve min kulli nefsin ev 'ajnin hasidin, Allahu ješfike (uči se 7. puta)

2) Bismillahi jubrike, min kulli da'in ju'zike, ve min šerri hasidin iza hased, ve min šeri kulli zi 'ajnin (uči se 7. puta)

3) Allahumme rabben-nasi ezhibil be'se vešfi enteš-Šafi la šifa'e illa šifa'uke, šifa'en la jugadiru sekamen (uči se 7. puta)

4) E'uzu bi kelimatillahit-tammati min šeri ma halek (uči se 3. puta)

5) E'uzu bi kelimatillahit-tammeh min kulli šejtanin ve hammeh ve min kulli 'ajnin lammeh (uči se 3. puta)

Nakon što prouči ove dove, liječnik će početi učiti određene Kur'anske sure i ajete:

1) El.Fatiha
2) Al-Baqara, 1-5.
3) Al-Baqara, 20.
4) Al-Baqara, 109.
5) Al-Baqara, 255.
6) Al-Baqara, 285-286.
7) En-Nisa, 32.
8) En-Nisa, 54.
9) El-En'am, 103.
10) Et-Tewba, 55.
11) Jusuf, 67.
12) Hud, 37.
13) El-Ahzab, 19.
14) El-Kehf, 39.
15) Es-Saffat, 88-90.
16) El-Mulk, 1-4.
17) El-Qalem, 51.
18) El-Munafikun, 4.
19) En-Nahl, 68-69.
20) El-Isra, 82.
21) Eš-Šu'ara, 80.
22) Fusilet, 44.
23) Sura El- Ihlas, sura El-Felek i sura En-Nas.

 

Tagged under: Urok Lijecenje uroka
FaLang translation system by Faboba