ljekovitamockurana7

Menu

Lijecenje Sihra

Program Liječenje Sihra

Ponovno ističemo da se prvo uči ruqje (univerzalni program), a potom, ono što se odnosi na svaki dotični slučaj. (sihiri za rastavljanje, ljubavni, priviđanje, ludost, bezvoljnost i apatija, dozivanje, priviđanje, javaljanje glasova, bolest, ometanje ženidbe, udaje, krvarenje, impotencija, prerana ejakulacija, sterilnost, neplodnost, glavobolja, groznica, strah, zaboravnost, ...)

Ajeti pomoču kojih se odstranjuje sihir:

S nijetom uništenja sihira kod sihirbaza, uništenja njegovih djela i pobjede nad njim uči se:

El.'A'raf, 117-122

I Musau Mi naredismo: »Baci štap svoj!« On tada proguta sve ono što s laži prirediše. I izađe Istina na vidjelo dana! I propade sve ono što su čarobnjaci radili. I tu oni bijahu nadvladani te se okrenuše poniženi, pa potom čarobnjaci i na sedždu padoše, i povikaše: »Mi vjerujemo u Gospodara svjetova, Gospodara Musaova i Harunova!«

S nijetom uništenja sihira u tijelu, tj. Uticaja sihira, uči se:

Junus, 80-82

I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče: »Bacajte što baciti imate!« Pa kada baciše, Musa povika: »To što ste vi bacili samo je vradžbina (sihir)! A Allah d.ž. če vradžbinu uništiti, Allah d.ž. doista ne dozvoljava da uspije djelo razvratnika! Allah d.ž. če Istinu Riječima Svojim učvrstiti mada če to zločincima mrsko biti!«

S nijetom uništenja sihira u tijelu, a posebno ako se obnavljaju i ako se obnavljaju na zvijezdama i mjesecu, uči se:

Taha, 65-70

Pa povikaše: »O Musa! Ili češ da biciš ti, ili čemo biti mi koji če prvi baciti?« Reče on: »Bacajte vi!« Pa mu se od vradžbine njihove učinu da gmižu konopi njihovi i štapovi njihovi. I Musa u sebi jezu osjeti. »Ne boj se!« - rekosmo Mi – »ti si onaj ko če pobijediti! I baci to što ti je u desnici! Progutat če ono što spraviše oni! Doista, to što su spravili – varka je čarobnjaka, a čarobnjak uspjeti neče gdje god da dođe!« I čarobnjaci bijahu ničice bačeni pa povikaše: »Vjerujemo u Gospodara Harunova i Musaova!«

Ove ajete je potrebno ponoviti više puta, a posebno nad onim »bolesnicima«, kojima se prikazuju džini zmije koje služe sihirima)

S nijetom uništenja sihira, a posebno sihira koji su napravljeni na piče i jelo (želudac i crijeva)-uči se:

El-Furqan, 23

I pristupit čemo djelima koja su činili i u pepeo koji se vihori pretvoriti ih.

S nijetom uništenja sihira, a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom se nešto poprska-sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh« uči se:

En-Nur, 39

A oni koji ne vjeruju, njihova djela su kao u ravnici priviđenje za koje žedan snuje da voda je! – Pa kad do njega dođe, ništa ne nađe, a nači če kod njega Allah-a d.ž., pa če mu On napuniti račun njegov! A Allah d.ž. brzo obračunava!

S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uništenja zaštite izvršioca sihira u tijelu, nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu...« uči se:

El-Kehf, 97-98

Pa oni niti mogoše da ga prijeđu, niti mogoše da ga prokopaju. »To je blagodat Gospodara moga« -reče on. »A kada se ispuni prijetnja Gospodara moga, On če zid učiniti razdrobljenim! A prijetnja Gospodara moga zbilja je istinita!«

S nijetom skupljanja sihira koji se več nalazi u tijelu, a radi njegova definitivnog izbacivanja, uči se:

El-Kehf, 99  Eš-Šura, 29

»I u rog če se puhnuti, pa čemo ih sve skupiti!«

»I On je močan da ih skupi kad hoče!«

S nijetom da sihir, definitivno, s Božijom pomoči, iziđe iz tijela-uči se:

Er-Rum, 25

Zatim i to što čete, kad vas iz zemlje pozove zovom jednim, ustati svi vi!

S nijetom izbacivanja sihira uči se:

El-'A'raf, 58

A i u nečistom izlazi, ali s teškom mukom.

S nijetom da iz tijela iziđe šejtan, izvršilac sihira, uči se:

En-Nur, 53  El-'A'raf, 13

I licemjeri se zaklinju Allah-om d.ž., zakletvom največom, da če doista iziči na bošte ako im ti zapovijediš.

Nije tvoje da se u njemu oholiš! Izlazi! Ti si, zbilja, od onih poniženih!

S nijetom da iziđe iz stomaka šejtan nastanjen u njemu, uči se:

En-Nahl, 78

Allah d.ž. vas iz utroba majki vaših izvodi i ništa ne znate vi.

S nijetom da sihir definitivno iziđe, s Božijom pomoči, uči se:

Misle li oni , u čijim srcima bolest se nahodi, da Allah d.ž. neče kivnje njihove pokazati?!

Izvor

Madžid Matar

FaLang translation system by Faboba