ljekovitamockurana7

Menu

Zaboravljena šifra? | Zaboravljeno korisničko ime? | Registruj se

ARŠURAHMAN DOVA-širk

ARŠURAHMAN DOVA-širk

Esselamu alejkum !
Evo, dobio sam ovu dovu ali nisam baš siguran da li je ispravna i bojeći se da ne bi napravio kakavu štetu postam vam je u cjelosti pa pišite svoje mišljenje :

Citat:

ARŠURAHMAN DOVA

Euzu billahi mineše-šejtanir-radžim bismilahir-rahmanir-rahim


Lailahe ilelahu el melikul hakumubin. Lailahe ilelahu hul hakumul edluli metin. Rabuuna verabbu abaine evelin. Laillaheilla ente subhaneke inni kjuntu minezzelimine.
Lailahe illelahu vahdehu lašerike leh lehul mulku ve lehul hamdu vehuve ala kulli šej-in kadir. Vehuve hejjun daimun lajemut bijedihil hajru veilejhil mesim. Vehuve kjjuli šej-in kadir.
Vebihinestein vela havle vela kuvvete illa billa-hil alijji azim. Lailahe ille-šukren linimetihi la-ilahul-lehu ikraren bi rubbujetihi ve aubhen ellezi tenzih liezametihi eseluke. Ala-hume bdhakki ismikel mektubi ala dena debrahile alejke ja-rabbi.

Vebihakki isnike debhetihi ala israfile alejke ja rabbi. Vebihaki ismike mektubi ala keffiazraile alejke ja-rabbi. Vebihaki ismike veisrari ibadike alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi tem bihil islamu alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi tem bihil islamu alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi telekahu ademe lemme habeta mineldženneti fenedeke kellijete duneh alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi adake bihi šitu alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi kavvaejte bihi hamelldi arši alejke ja rabbi. Vebihakki ismikel nektubeti fittlvral velindjili vezeburi vel-furkani alejke ja-rabbi. Vebihakki ismike ala munteha rahmetike ala ibadike alejke ja-rabbi. Vebihakki temami kelemike alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi naduke Ibrahhimu alejke ja-rabbi.

Fejeda tanare alejhe berden vesklamen alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikkelezi nadeke bihi ismaile fendejdaje fenedettahu minezzebhi alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi nadake bihi ishake fekadajete hadtehu alejke ja-rabbi.

Vebihakki ismikellezi nadake bihi huden alejke ja-rabbi. Vebihakki ismike deake bihi jakubu ferdedete alejhi besarehu veveladehu jusufe alejke ja-rabbi.

Vebihakki ismikkelezi nadake bihi davudu fedealtehu halifetan filerdi vea lemte-lehu hedide fi jed-ihi alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi des bihi sulejmanu fetajtehu mulkil erdi alejke ja-rabbi.

Vebihakki ismikellezi nadake bihi isehnu merjeme fejejte lehul mevete alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi nadetke bihi  asijjetu urete firavne ferezekteha el denete aljeke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi nadetke benu israile lemma daveael bedru alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi nadake bihil hidru lamma šeša alel mai alejke ja-rabbi. Vebihakki ismikellezi nedake bihi Muhammedu sallallahu teala aalejhi veselame jevmel gari fenedejtehu alejke ja-rabbi. Entel kerumul kabir. Ve hazbun-nelahu vemi-mel vekil. Vela havle vela kuuvvete illa billa hil alijjil azim. Vesalahu te ala alejhi ele ešrefi nuri ala seidina Muhammedin ve-ala ve-sahbihi ve-selim. 
 

Ova dova se uči na svaki MURAD.
ZAŠTO GOD ALLAHA ZAMOLIMO ALLAH ĆE ŽELJU ISPUNITI.


ZNAČENJE
NAJODABRANIJE DOVE


Vele da je Muhammed a.s. rekao da mu je jedanput došao Đebril Emin i rekao da mu a.dž. daje prednost pred ostalim poslanicima i da je dar koji nije dao nikome ni prije ni poslije alejhiselama. Hazreti Đibril Emin mu je rekao da je todova čiju nagradu onom ko je uči zna samo Allah dž.š. Da se od svega drveta na svijetu naprave olovke i kada bi sva mora bila tinte pa svi ljudi od početka do kraja svijeta pisali nagradu ne bi je mogli napisati onom ko je uči. Ko prouči ovu dovu kao da je proučio sve dove i Alah dž.š. će mu dati da te vidiu snu. Ako je prouči bolesnik ozdravit će, gladan ako je prouči postat će sit, žedan kao da se napio vode. Dužan ako je prouči odužit će se. Ako ovu dovu na jednoj posudi napiše miskom ili šafranom te istu vodu popije na tašte srce Allah dž.š. će mu dati izvrsno pamćenje i brzo shvatanje. Ovo ako se učini sedam puta. Ako se ova dva napiše na omotaču mrtvaca kabur će mu biti sviojetal i hiljadu meleka će mu praviti društvo do kijameta.

Ko nešto izgubi ili mu pak odbjegne neko čeljade od porodice ili hajvan neka klanja četiri rekijata i na svakom neka prouči ELHAM i KULHUVALAHU, to jednom pa iza selama neka prouči ovu dovu pa će sve opet doći na svoje mjesto.

Ko ovu dovu prouči bar jednom u životu meleci će moliti Allaha dž.š. da mu oprosti grijeh. Ovu dovu treba učiti i pisatai sa čistom namjerom jer je alejhiselam rekao da se odriče svakog ko ovu dovu nepoštuje kako je dolikuje te da će Allah dž.š. kazniti svakog onog koji ovo ne dadne da se s njome koristi. Tko je nosi uza se i prouči bit će mu potrebe namirene. Hazreti Ebu-bekiru je alejhiselam naredio da nauči ovu dovu napamet pa on kaže da svaku noć kad je učio ovu dovu vidio u snu alejhiselama. Hazreti Omer veli da je uz breket ove dove Islam se širio. Hazreti Alija veli: Ko ovu dovu nosi bit će mu lice ko pun mjesec i tako će položiti račune na ahiretu. Allah dž.š. će ga smjestiti u dženet. Muhamed a.s. veli da nema ništa ljepše od ove dove. Rofijani u suri veli: Ko nosi ovu dovu uza se i prouči je siđe mu hiljadu meleka noseći nur, nur svjetiljku i govoreći mu da se ništa ne boji jer su oni uz njega do sudnjeg dana. Džebrail a.s. veli da je ova dova napisana 500 godina prije stvaranja svijeta na aršurahmanu. Ovo je poklon Allaha dž.š. njegovom poslaniku Muhamedu a.s. i njegovom ummetu.

Ko je prouči uz ramazan Allah dž.š. će mu dati sedamdesethiljada jezika i svaki će taj jezik veličati Allaha dž.š. posebnim riječima. Ko je prouči Allah dž.š. će mu dati kada bude ustajao iz kabura 80.000 meleka sa zastavama od nura, a njegovo lice će biti bijelje od mlijeka, obrazi kao zdeni dragulj, a ruke kao drago kamenje. U dženetu će biti po 4 svoda od nura. Svaki svod četvera vrata, na svakim vratima 470.000 meleka i u ruci svakog posuda sa četiri razna dženetska napitka pokrivena nuri pokrivačem na kojem će biti napisano da je to nagrada i tome čovjeku od Allaha dž.š. Uz ramazan ili uoči petka naveče ko je prouči kad ustane iz kabura začudit će se meleci i sva božija stvorenja kako mu je lice svijetlo i pitat će ko je to, pa će im se reći da je to rob sljedbenik Muhammeda a.s.v.

Ko u životu bar jednom s najvećim poštovanjem proući ovu dovu i čvrstog imana na kijametskom danu sjedit će na prijestolju ispred kojeg meleci idu, ispred aršurahmana i čut će kad im se naredi da ga smjeste u dženet jer je toliko ugledan  kod Allaha dž.š. Božiji poslanik Muhamed a.s. je rekao: Ko s dužnim poštovanjem bar jednom prouči ovu dovu bit će mu udovoljeno svim dunjalučkim i ahiretskim željama i ko u to nevjeruje ide u kjuf. Ashab našeg pejgambera Ukaš radialahu anhu probudio se iz sna i jedanput u tom je snu saznao i naučio ovu dovu napamet i da uči ovu dovu čista srca i bez ikakve sumnje i nauči svakog onog ko se želi njome koristiti, a prije mu nije imao ko kazati za nju.
crnileptir:Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv. Arš dova. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje?

Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1- da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje, npr. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica); 2- da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika, s.a.v.s; 3- da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika, s.a.v.s, ali su dobrog i ispravnog značenja; 4- da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu, kao npr. da je Allahovo, dž.š, ime napisano na Džebrailovom krilu, na Mikailu, na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom.
Međutim, ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, rekao sljedeće: 1- da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. To znači da čovjek može raditi šta hoće, griješiti koliko hoće, važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija, isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima; 2- da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik, s.a.v.s, nije to rekao; 3- da će svaka želja biti ispunjena, bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. Jeste da Allah, dž.š, neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli, ali da bi dova bila primljena, treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. Nadalje, nekada Allah, dž.š, ispuni nekome želju na dunjaluku, a nekada to ostavi za ahiret, iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku.
U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. To je neutemeljena tvrdnja, jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje, a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. Ta tajnovita mahana ogleda se, između ostalog, u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile.
Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom, da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha, dž.š, biti udovoljeno. To je vrlo opasna tvrdnja, jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu.
Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota, koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil - Durin-nazim”, na 155 str. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. Molim Allaha, dž.š, da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru, ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”, da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova, s.a.v.s, stavljaju riječi koje on nije rekao, da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže, neka sebi traži mjesto u Vatri.” (Muslim, Sahih Muslim, “Kitabul-‘ilm”, hadis br. 107.), oni to nikada ne bi uradili.
Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi, te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica, sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti, a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati, jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu, a Allah, dž.š, najbolje zna.


Dr. Šukrija RamićMnogi uposlenici jedne naše općine ovih su dana nastojali da sebi kopiraju Arš-dovu, koja je kružila među njima. O značaju te dove na popratnom listu navedene su vrijednosti koje mi izgledaju čudne. Na tom listu piše da je melek Džibril rekao Muhammedu, s.a.v.s, da mu je Allah, dž.š, dao da bude ispred ostalih poslanika time što mu je dao Arš-dovu. Zatim, da ko tu dovu uči dobiva toliku nagradu koju samo Allah, dž.š, zna, a koja je tako ogromna, da kad bi se od sveg drveća olovke napravile i kad bi sva mora bila tinta, pa svi ljudi od početka do kraja svijeta pisali nagradu, ne bi je mogli ispisati. Dalje se kaže da ko prouči tu dovu kao da je proučio sve dove, ako je bolestan ozdravit će, ako je gladan postat će sit, ako je napiše na posudu miskom i šafranom i iz te posude popije vodu natašte Allah, dž.š, će mu dati pamćenje i brzo shvatanje, ako se napiše na omotaču mrtvaca kabur će mu biti osvijetljen i hiljade meleka će mu praviti društvo do kijameta, ako izgubi nešto da to može vratiti tom dovom koju će proučiti nakon četiri rekata namaza, ko je prouči bar jednom u životu meleki će moliti Allaha, dž.š, da mu oprosti, a ko je ne poštuje kako joj dolikuje, Allah, dž.š, će ga kazniti, kao i onog ko je ne dadne drugom da se njome koristi. O dovi se još kaže da je Alejhisselam naredio Ebu Bekru da je nauči napamet i on je svaku noć kad ju je učio vidio Alejhisselama u snu, da je Omer, r.a, govorio da se bereketom te dove islam širio, da je Sufjan es-Sevri rekao da ko tu dovu nosi sa sobom i prouči je siđu mu hiljade meleka noseći svjetiljku koja će gorjeti tako da se neće bojati, jer su oni iza njega do Sudnjeg dana, da je ta dova napisana na arširahmanu pet stotina godina prije stvaranja svijeta, ko je prouči uz ramazan Allah će stvoriti sedamdeset hiljada jezika i svaki taj jezik će veličati Allaha, dž.š, posebnim riječima, da će Allah, dž.š, dati onom ko je prouči osamdeset hiljada meleka sa zastavama kad bude ustajao iz kabura, da će ga na džennetskim vratima dočekati na stotine hiljada meleka itd. I, na kraju, kaže se da ko je prouči barem jedanput bit će mu udovoljeno svim dunjalučkim i ahiretskim željama, a ko to ne vjeruje ide u kufr.
Molim objašnjenje u vezi s tom dovom. Da li je ta dova ispravna?


Što se tiče same dove, čini mi se da su njena značenja prihvatljiva, međutim, u njenom tekstu ima toliko grešaka, da mogu slobodno kazati da ju je grijeh u tom obliku čitati, prepisivati i kopirati, posebno u ovo naše vrijeme, kada je svijet pismen i kada imamo u knjižarama i medžlisima islamske zajednice zbirke dova poput Hisnul-muslim, Handžićeve zbirke, itd, koje su vjerodostojne i u kojima nema takvih grešaka.
Međutim, problem nije, uslovno rečeno, sa samom dovom, nego s njenim značajem koji joj je pripisan u popratnom tekstu.
Taj značaj koji joj se pripisuje, ne samo da je pogrešan, nego je, uistinu, izuzetno opasan za neuke ljude. Zamislite jednog muslimana koji to pročita i to mu se svidi, a svidjet će mu se jer za malo dobiva nevjerovatno puno. Neuki svijet to voli. Zašto svijet hrli na lutriju? Hrli zato što mu se za malo obećava puno. Ovdje se radi o istom, jer po značaju koji se pripisuje toj dovi, dovoljno ju je jedanput pročitati i da to bude sigurna ulaznica za Džennet, bez obzira šta se u životu radilo!!! Još ako je osoba nosi uza se, ili joj je napišu na ćefinu, svi dunjalučki i ahiretski problemi su riješeni!!!
Takvo razmišljanje, do kojeg će doći većina koja dobro ne poznaje suštinu islama, stvarna je opasnost.
Zbog toga, skrećem pažnju svima koji tu dovu imaju da je sve što je u vezi s njenim vrijednostima rečeno u potpunosti neutemeljeno, da to nije rekao Allah, dž.š, niti Njegov Poslanik, s.a.v.s. Musliman u to ne smije vjerovati!
Vjerovanje u spomenute vrijednosti Arš-dove ne samo da je pogrešno, nego je, ako u njih čovjek povjeruje, usitinu, opasno, pošto može dovesti do toga da se čovjek samo na tu dovu osloni, a da sve ostalo zapostavi.
Ta dova, s obzirom da se u njoj spominje Allahovo, dž.š, ime, ne smije se bacati u kantu za smeće, ali se treba spaliti i na taj način uništiti.
Zaista je interesantno i alarmantno da muslimani u dvadeset prvom vijeku, vijeku nauke i pismenosti mogu nasjedati takvim prevarama. Uposlenici u općini Travnik su školovani ljudi, a do mene su dolazile informacije da se ta dova i njoj slične, poput Nur-dove, dijelile i po drugim općinama, školama, pa čak i na fakultetima. Ako se školovani muslimani mogu tako lahko prevariti, šta će tek biti s onim koji nisu završili visoke škole?!
Kako nisu sebe zapitali šta je vrednije, ta dova ili Kur’an? Ako Kur’anu Allah, dž.š, nije dao ta svojstva koja se spominju za Arš-dovu, kako je moguće da ih da toj dovi?
Nadalje, za sve što kažemo mora postojati dokaz. Gdje su dokazi da je spomenuto uzeto iz vjerodostojnih izvora, da je Zakonodavac Allah, dž.š, propisao te vrijednosti.
U tekstu koji govori o vrijednostima te dove ima nevjerovatno puno jezičkih, gramatičkih i drugih grešaka, da to iole pismenom insanu dovoljno govori o neozbiljnosti tog teksta. Čudno je da to muslimani ne primjećuju, nego to slijepo slijede. Istinu je rekao Uzvišeni Allah kada kaže: “A Allaha se boje od robova Njegovih oni koji su učeni. Allah, je, doista, silan i On prašta.” (Fatir, 28)
Vrhunac cinizma, neznanja i lahkomislenosti u spomenutim “vrijednostima” nalazimo na samom kraju, gdje se kaže da ko ne bude vjerovao u navedene vrijednosti Arš-dove čini kufr, dakle, izlazi iz islama.
To što općinari, srednjoškolci, studenti, pa i univerzitetski profesori nasjedaju takvim podvalama očito govori da se radi o nepoznavanju islama, želji da se postigne Džennet na ahiretu, te ljudskoj osobini koja čovjeka navodi da traži što lakši put do tog cilja. Naravno, ne znači da je taj lakši put uvijek ispravan, jer do Dženneta se uvijek ne može doći prečicom. Džennet se postiže radom, činjenjem dobrih djela i čuvajući se loših, uz ispravno vjerovanje i ispravan nijet, a to zahtijeva trud i napor.
I, na kraju, prepoučio bih muslimanima i muslimankama da uče o islamu, da nauče vjeru koja izvodi čovjeka iz obožavanja čovjeka ka obožavanju Gospodara ljudi, vjeri koja obuhvata kompletan čovjekov život, koja podržava sve što je dobro za čovjeka, vjeri nauke, vjeri koja traži od čovjeka da izučava Allahove, dž.š, zakone, ali ide i dalje, pa traži od čovjeka da te zakone koristi za dobrobit čovjeka, dakle, u skladu s Allahovim, dž.š, zakonima.
Poštovani općinari, čitajte Kur’an! U njemu imate najljepše dove. U njemu je spas. U njemu ćete naći uputu i iz njega ćete saznati šta je dobro, a šta nije. Čitajte Ibn Kesirov komentar Kur’ana, čitajte Buharijinu i Muslimovu zbirku hadisa. Sve to imate na bosanskom jeziku, tehnički lijepo urađeno, lektorisano, bez brojnih grešaka koje imate u Arš-dovi. I znajte, svako čovjekovo djelo je značajno i ide na vagu na Sudnjem danu. Bilo bi nepravedno kada bi neko s tri kopirana lista postizao kao onaj koji koristi desetine i stotine hiljada listova i trudi se da u životu radi dobra djela, a loših da se kloni. Allah, dž.š, je pravedan.


Dr. Šukrija Ramić
krajina:e brate super sto si prvo pitao da te Allah nagradi
ja kad bih mogla ovu fetvu koju je CL postirao nalijepila bi na svaku banderu i dzamiju i ma sve moguce,jer se ljudi toliko zavaravaju tim nekakvim neutemeljenim dovama, prouci toliko puta i pozeli zelju i bice tako i tako, da nas Allah uputi na ispravno shvatanje islama, amin
preuzeto sa islam bosna forum

Ni sav Mrak svijeta ne može prekriti svjetlost jedne svijeće!

Administrator je onesposobio postove za goste. Molimo vas da se ulogate ili registrujete kako bi nastavili.
Imamo 0 musafira i 0 ostalih korisnika na temi

Forum Info

Forum Statistika
 
Ukupno tema:
293
Ukupno anketa:
4
Ukupno postova:
51
Info člana
 
Ukupno članova:
346
Najnoviji član:
Ilda
Članovi Online:
0
Musafiri Online:
136

Online: 
Nema članova online
FaLang translation system by Faboba